ปี 2017 มอริเตเนีย ประเทศในเเอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ ศักยภาพด้านการศึกษาขั้นสูง "ต่ำ" ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 1.90 จาก 7 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/05/2561