ปี 2017 สิงคโปร์ ศักยภาพด้านการศึกษาขั้นสูง "สูง" ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 6.27 จาก 7 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/05/2561