ปี 2017 ไทย ความพร้อมทางเทคโนโลยี อันดับ 61 จาก 137 ประเทศ ค่าดัชนี 4.48 จาก 7 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/05/2561