ปี 2017 มอริเตเนีย ประเทศในเเอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ พัฒนาการตลาดการเงิน(Financial Market Development) "ต่ำ" ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 2.13 จาก 7 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/05/2561