ปี 2017 นิวซีเเลนด์ พัฒนาการตลาดการเงิน (Financial Market Development) "ดี"ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 5.81 จาก 7 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/05/2561