ปี 2017 ไทย ขนาดของตลาด (Market Size) อันดับ 18 จาก 137 ประเทศ ค่าดัชนี 5.24 จาก 7 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/05/2561