ปี 2017 เซเชลส์(Seychelles) ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย ทวีปแอฟริกา ขนาดของตลาด(Market Size) "เล็ก" ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 1.45 จาก 7 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/05/2561