ปี 2017 สวิตเซอร์แลนด์ ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน สูง ที่สุดในโลก ด่าดัชนี 5.94 จาก 7 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/04/2561