ปี 2017 เยเมน(ภูมิภาคเอเซียตะวันตกเฉียงใต้)ความสามารถด้านนวัตกรรมแย่ที่สุดโลก ค่าดัชนี 15.64 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/04/2561