ปี 2561 “ฮ่องกง” มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนมากที่สุดในโลก จำนวน 26.6 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/04/2561