ปี 2018 ประเทศไทย ประเทศที่ปกปิดทางการเงิน อันดับ 15 จาก 112 ประเทศ ค่าดัชนี 550.59 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/04/2561