ปี 2018 มอนต์เซอร์รัต ประเทศที่ปกปิดทางการเงิน น้อยที่สุด ในโลก ค่าดัชนี 6.53 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/04/2561