ปี 2018 ประเทศที่ปกปิดทางการเงิน มากที่สุด ในโลก ค่าดัชนี 1,589.57 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/04/2561