เทศกาลสงกรานต์ 61 ดาดว่า นักท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวไทย 3 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก ปี 60 13% สร้างรายได้กว่า10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 60 15%

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/04/2561