เทศกาลสงกรานต์ 61 ดาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ ท่องเที่ยวไทย 530,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 6 13% สร้างรายได้กว่า 9,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 60 21%

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/04/2561