ผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไป ถึง 1 ใน 10 คน จะเกิดอาการ เหงาเฉียบพลัน เมื่อลูกหลานไม่กลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/04/2561