เทศกาลสงกรานต์ ปี 61 ดาดว่ามีการใช้น้ำมันดีเซล วันละ 67.9 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 60 ถึง 5.92%

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/04/2561