เทศกาลสงกรานต์ ปี 61 ดาดว่ามีการใช้ น้ำมันเบนซิน วันละ 31.7 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 60 ถึง 5.38%

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/04/2561