ปี 2016 โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก ต้นทุนเฉลี่่ย ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ เเพงที่สุดในโลก $4.60 ประมาณ 147.2 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/04/2561