ค.ศ. 2017 ชาวไทย มีความสุข อันดับ 47 จาก 156 ประเทศ ค่าดัชนีความสุข 6.474 จาก 10 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/04/2561