ค.ศ. 2017 ชาวบุรุนดี ทวีปแอฟริกา มีความทุกข์ มากที่สุดในโลก ค่าดัชนีความสุข 2.905 จาก 10 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/04/2561