ค.ศ. 2017 ชาวฟินแลนด์ มีความสุข มากที่สุดในโลก ด่าดัชนีความสุข 7.632 จาก 10 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/03/2561