พ.ศ. 2561 ท่าอากาศยานสุวรรณภูิ อันดับ 36 สนามบินดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ SKY TRAX

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/03/2561