ค.ศ. 2024 ประชากร อินเดีย จะแซงหน้า จีน โดยมีจำนวนกว่า 1.44 พันล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/03/2561