ปี 2017 ประเทศจีน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ มากที่สุดในโลก คิดเป็น 28.5 ของทั้งหมด

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/03/2561