โลกร้อน ทำให้ ค.ศ. 2071 - 2100 ชาวยุโรปอาจเสียชีวิต ปีละ 1.52 แสนคน เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 50 เท่า

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/03/2561