ปี 2015 ชาวอินเดีย ชาวปากีสถาน เสียชีวิต จากการร้อนกว่า 3,500 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/03/2561