ภาวะโลกร้อนทำให้อัตรารอดชีวิตลูกเพนกวิน....ลูกแมวน้ำ น้อยกว่า 10%

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/03/2561