ภาวะโลกร้อน ทำให้ เต่าตนุ เกิดใหม่ ในเกรดแบร์ริเออร์รีฟ ออสเตรเลีย เป็นตัวเมียกว่า 99%

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/03/2561