ภาวะโลกร้อนทำให้ 47% สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทต่างๆ เสี่ยงต่อการสูญพันธ์

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/03/2561