ภาวะโลกร้อน ทำให้ ทะเลทรายซาฮารา หิมะตก 3 ครั้ง ใน 40 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/03/2561