นางสาวภัฏฆ์ชนิศา ชัยสุขสุวรรณ นักวิจัย และนางสาวนภณัฐ ชมพู นักวิจัย นำทีมงานภาคสนามลงเก็บข้อมูล โครงการประเมินผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงินในส่วนภูมิภาค ณ งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 8 MONEY EXPO HATYAI 2018 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 3 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/03/2561