โลกร้อน ทำให้ ค.ศ. 2081-2100 วันอากาศดีลดลง เหลือปีละ 64 วัน จาก 74 วัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/03/2561