ค.ศ. 2050 ผู้สูงอายุทั่วโลกเสียชีวิต จากอากาศร้อน ปีละ 52,000 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/03/2561