ปี 60 ไทย อากาศร้อนขึ้น ทำให้ไก่ทั่วประเทศออกไข่ ลดลง ถึง 30%

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/03/2561