ปี 2559 ประเทศไทย มีจำนวนผู้ป่วยจากอากาศร้อน มากถึง 2,457 คน ปี 2556 มีผู้ป่วยเพียง 98 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/03/2561