สวิสเซอร์แลนด์ส่งออกเลือดมนุษย์และสัตว์ มากที่สุดในโลก ถึง26.2 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 8.28 แสนล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/03/2561