เดโมแครตสหรัฐอเมริกา พรรคการเมือง เก่าแก่ที่สุดในโลก(ที่ยังทำการอยู่) อายุ 191 ปี (ก่อตั้ง ค.ศ. 1828)

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/03/2561