ปี 2017 ประเทศไทย ระบบประชาธิปไตย เข้มเเข็ง อันดับ 107 จาก 167 ประเทศ ค่าดัชนี 4.63 จาก 10 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/03/2561