ปี 2017 เกาหลีเหนือระบบประชาธิปไตย อ่อนแอ ทีสุดในโลก ด่าดัชนี 1.08 จาก 10 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/03/2561