ปี 2017 นอร์เวย์ ระบบประชาธิปไตย เข้มเเข็ง ที่สุดในโลกด่าดัชนี 9.87 จาก 10 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/02/2561