ชาวสิงคโปร์ นอนหลับเฉลี่ย น้อยที่สุด ในโลก วันละ 7 ชั่วโมง 24 นาที

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/02/2561