ชาวเนเธอร์แลนด์ นอนหลับเฉลี่ย มากที่สุด ในโลก วันละ 8 ชั่วโมง 5 นาที

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/02/2561