ปี 60 คนกรุงเทพใช้เวลาอยู่ในรถ อันดับ 16 จาก1,360 เมืองทั่วโลก นานถึง 64 ชั่วโมง/ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/02/2561