ปี 60 ชาว Nules (สเปน) ใช้เวลาอยู่ในรถน้อยที่สุดในโลก เพียง 2 ชั่วโมง/ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/02/2561