ชาวตูนิเซีย ครอบครอง ปืน น้อยที่สุดในโลก อัตราส่วน 0.1 คน : ประชากร 100 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/02/2561