วาเลนไทน์ 2018 ชาวสหรัฐอเมริกันจะใช้จ่ายเงิน 19.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 6,272 แสนล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/02/2561