คาดการณ์ว่าช่วงตรุษจีน คนกรุงเทพฯ มีการใช้จ่ายประมาณ 13,440 ล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/02/2561