คนกรุงเทพเล่น facebook มากที่สุดในโลก จำนวน 22 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/02/2561