คนไทย ใช้ Smartphone อันดับ 19 ของโลก จำนวน 27.628 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/02/2561